Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Dietetyk Paweł Horowski z siedzibą w Nowym Sączu / ochrona danych osobowych
1. Wymagane dane

Nasza Polityka Ochrony Danych Osobowych określa zasady wykorzystania i przechowywania Twoich danych. Polityka Ochrony Danych Osobowych jest dostępna w siedzibie Firmy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej przesyłana na żądanie klienta drogą e-mail. Administratorem danych osobowych, które nam dostarczasz (jako osoba, której dane dotyczą), jest Paweł Horowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dietetyk Paweł Horowski z siedzibą przy ul. Mieszka I 7, 33-300 Nowy Sącz.

Zbieramy następujące dane osobowe:

Zwykłe kategorie dane:

  • imię, nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • adres email,
  • numer telefonu.​

Szczególne kategorie danych:

  • dane biometryczne (wymiary ciała, waga),
  • dane biomedyczne (stan zdrowia, przebyte choroby),
  • nawyki żywieniowe,
  • uzależnienia.
2. Cel zbierania danych

Zbieramy Twoje dane w celu świadczenia usług Doradztwa żywieniowego dla osób, doradztwa z zakresu prawidłowego wyboru, przygotowywania i przyrządzania potraw, doradztwa z zakresu wyboru produktów ekologicznych, a także w celu prowadzenia kartotek oraz w celu realizacji wizyt w gabinecie.

Zwykłe dane osobowe będą przetwarzane ponadto w celach marketingowych, jedynie w przypadku wyrażenia zgody na takie przetwarzanie.

3. Sposób wykorzystania danych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w Polsce w siedzibie Firmy przy ul. Mieszka I 7, 33-300 Nowy Sącz. Hosting i przechowywanie danych ma miejsce w siedzibie Firmy przy ul. Mieszka I 7, 33-300 Nowy Sącz. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w szczególności do Aura Group Dagmara Perek – Krzeszowska, właścicielowi systemu DietetykPro. Ponadto twoje dane nie są udostępniane stronom trzecim, chyba, że jest to wyraźnie wymagane przepisami prawa.

4. Okres przechowywania danych

Na mocy przepisów prawa polskiego jesteśmy zobowiązani do przechowywania twoich dokumentów przez okres maksymalnie 5 lat (maksymalny okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów podatkowych). Po upływie tego okresu twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie zniszczone. Wszelkie dane osobowe zatrzymane w celu przesyłania informacji marketingowych i informacji o aktualizacji oferty będą przez nas przechowywane do czasu otrzymania zawiadomienia od osoby, której dane dotyczą, o chęci rezygnacji z otrzymywania takich informacji.

5. Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoba, która uzna, że przechowywane przez nas dane osobowe są niepoprawne lub niekompletne, może zażądać wglądu do tych informacji, ich sprostowania lub usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z nami poprzez Formularz Osoby, której Dane Dotyczą, o Udostępnienie Danych, który jest dostępny w siedzibie Firmy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej przesyłany na żądanie klienta drogą e-mail. W przypadku jakichkolwiek skarg związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych należy skontaktować się z Członkiem Zarządu, wysyłając wiadomość e-mail na adres pawel@dietetyk-horowski.pl lub list na adres ul. Mieszka I 7, 33-300 Nowy Sącz. Administrator rozpatrzy skargę i podejmie działania zmierzające do rozstrzygnięcia kwestii wspólnie z osobą, która złożyła skargę. Jeśli mimo to osoba uzna, że jej dane osobowe nadal nie są przetwarzane zgodnie z prawem, może skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych i złożyć skargę do tego organu.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem: Polityka prywatności Dietetyk Paweł Horowski [kliknij i pobierz pdf].