Pakiet miesięczny startowy dla Dwojga

600,00 

Pakiet miesięczny startowy dla Dwojga

Opis

Pakiet miesięczny startowy dla Dwojga (dla dwóch osób, które po raz pierwszy będą korzystały z moich usług). W skład pakietu wchodzi:

 • dokładna analiza składu ciała za pomocą profesjonalnego sprzętu,
 • pomiar wzrostu i ciśnienia krwi,
 • jadłospis na 4 tygodnie dla dwóch osób (redukcyjny, bądź w oparciu o określone jednostki chorobowe),
 • gotowe przepisy, listę potrzebnych zakupów oraz wydruk na lodówkę,
 • przeprowadzenie wywiadów żywieniowego, uzupełnienie listy nielubianych produktów,
 • założenie konta online, przesłanie wyników (BMI, należną masę ciała, CPM, normy dobowe, oczekiwane rezultaty, czas do osiągnięcie celu),
 • przeanalizowanie uzupełnionych arkuszy z wynikami krwi (jeśli są zrobione),
 • analizę błędów żywieniowych na podstawie wypełnionych arkuszy spożywanych produktów i napojów w ostatnich trzech dniach,
 • dokładne przesłanie zaleceń i omówienie jadłospisu,
 • cotygodniowa analiza dokonanych pomiarów oraz omówienie jadłospisu,
 • nauka wyboru odpowiednich produktów i czytania etykiet,
 • po 2-3 tygodniach wizyta kontrolna (ponowna analiza składu ciała, omówienie jadłospisu),
 • kontakt z Dietetykiem (mailowy, telefoniczny bądź za pomocą Skype’a)